OM SVEA H

OM SVEA H

Struktur

Svea H AB bestod tidigare av Sten & Vägarbeten AB. Av organisatoriska skäl gick verksamheten 2012 över till en koncern, där Sten & Vägarbeten blev ett helägt dotterbolag tillsammans med 3E Karlstad och Niwa Entreprenad.

Idag har även koncernens fastigheter övergått till helägda dotterbolag. Fastighetsbolagen förvaltar koncernens fastigheter och har hand om uthyrning till utomstående.

"Bygg och fastighetsbranschen är under stark utveckling och vi befinner oss mitt i det."

Omstrukturering

Modernisering

Nya tider kräver nya idéer och i samband med vår omstrukturering så har de enskilda dotterbolagen skrivit om sina affärsidéer. Detta för att förenkla för oss själva, samt skapa en tydligare bild över vad bolagen utför gentemot kunden. Det underlättar också för KMA-arbetet.

3E Karlstad AB är ett bolag som helhjärtat har sysslat med bevattningsentreprenader och service inom området. Idag är bolaget vilande och verksamheten har tagits över av Sten & Vägarbeten AB i sin egen regi. 

Niwa Entreprenad AB tidigare ”Niwa i Torsby AB” och ”NIWA Markentreprenad AB” har gått över till byggentreprenader och därmed överlåtit sin marksida till Sten & Vägarbeten AB

Våra

Certifikat

ISO-standarden

Stolt kan vi presentera att vi inom vår koncern har ett av Sveriges första bygg- och anläggningsföretag som certifierade sig inom ISO-standarden, på tidigt 2000-tal. ISO är en internationell standard som verifierar ett bolags processer inom olika områden.

Idag är hela koncernen certifierade enligt Kvalité, Miljö & Arbetsmiljö.

ISO 45001

ISO 14001

ISO 9001

OM SVEA H

Våra policys