Svea H

Din bygg- och anläggningskoncern

SVEA H

Vår verksamhet

Svea H är en koncern inom verksamhetsområdet bygg och anläggning samt fastighetsbranschen. Våra bolag kombinerar kompetens med lång erfarenhet och nytänkande med flexibilitet. Hela koncernen är ISO-certifierad inom KMA. Vi arbetar både med mindre förvaltningsuppdrag på den lokala hemmamarknaden och större entreprenader i olika former runt om i Sverige. Koncernen hyr också ut fastigheter i Karlstad med omnejd.

SVEA H

Kompletta Entreprenader

Vi erbjuder kompletta lösningar inom bygg- och markentreprenader i alla dess former, färdigprojekterade utförandeentreprenader som helhetsåtaganden i form av totalentreprenader. 

Inom koncernen utför Sten & Vägarbeten AB större mark- och anläggningsentreprenader, samt att vi har två underavdelningar som nischat sig inom bevattning respektive stängsel. Niwa Entreprenad AB utför byggentreprenader inom industri, privat och det offentliga. De utför även mindre entreprenader inom mark och anläggning.

Inom koncernen finns även flertalet fastighetsbolag som förvaltar och hyr ut fastigheter och lokaler, både internt och till utomstående.

Svea H kompletta entreprenader_